Véget ér a 2012. év

Vége a 2012. évnek, itt az idő, hogy mérlegeljünk, visszatekintsünk az eltelt időszakra, és értékeljük azt, ami sikerült, akár szinten felül, akár kevésbé.

Az elején sikerült megvalósítani a neogótikus kastély esti megvilágításának projektjét, bár az örömünket kicsit elrontotta az a kellemetlen tény, hogy valaki feljelentett minket a városi hivatalból. Sajnos, a hivatal néhány alkalmazottja bizonyos mértékben nem értette meg az egyének igyekezetét, a mi igyekezetünket. Szerencsére a szakmai konzultációkat követően sikerült rendeznünk a dolgokat.

Megszületett a polgári társulás megalapításának gondolata. Különböző hasonló külföldi és hazai alapszabályok következetes tanulmányozása után meghatározásra került a szervezeti bizottság, melynek tagjai ifj. Kolek Peter, Takáč Zsolt és Keppert Jozef. A bizottság elkészítette az alapszabályt, és egyúttal meghívott embereket az OZNKGA Polgári Társulás megalapításához. Az alapszabály jóváhagyását követően a jegyzőkönyvet a bejegyzési kérelemmel együtt beterjesztettük a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumához. Miután jóváhagyták a bejegyzést, a társulás elkezdhette a hivatalos tárgyalásokat az összes szinten.

Tudatosítanunk kellett rögtön az elején, hogy a kastély 1992-től Galánta város vagyonát képezi. Ebből következik, hogy a nemzeti kulturális emlékműhöz való viszonyban a Nagyszombat Megyei Emlékművédelmi Hivatal részére a partner mindig a tulajdonos. Ez az állami szerv hagyja jóvá az összes módosítást és beavatkozást az objektumon, mégpedig a megvalósítás előtt, sőt mi több, a neogótikus kastély parkja körüli védelmi övezetben is, mivel védett parkról van szó.

A város polgármesterénél történő tárgyalásokon megállapodtunk abban, hogy munkacsoportot hozunk létre (polgármester-helyettes, a város építészmérnöke, a kastélyért felelős személy, és az OZNKGA Polgári Társulás három képviselője). Megegyeztünk az összes résztvevő fél hatásköreiben és kezdeményezéseiben, miközben arra fektettünk hangsúlyt, hogy mindennemű eljárás csak az érvényes jogrenden belül történjen. Az együttműködés elérése érdekében kidolgoztuk a város és a polgári társulás közti keretszerződés-javaslatot.

Hálásak vagyunk a város jogászának, aki segített a szóban forgó dokumentum-javaslat előkészítésénél. A javaslatot beterjesztettük a városi képviselőtestület bizottságaihoz is, ahol ezt jóváhagyták, ill. véleményezték. Sajnos, a városi képviselőtestület ülésén a legnagyobb problémának a „revitalizáció” szó mutatkozott. Azon emberek részére, akiknek teljes húsz éven át egyetlen elképzelésük volt - eladni a kastélyt. Az eredményt mindannyian ismerjük. Bár 47 érdeklődő vásárló jelentkezett, de egyikük sem hozott komoly javaslatot, és nem is tudta kellően igazolni, hogy rendelkezik-e pénzeszközökkel. Ez egyszerűen a bizarr elképzelések szemléje volt. A városi képviselőtestület végül nem hagyta jóvá a javaslatunkat.

Azt vártuk, hogy a hivatal a Nagyszombat Megyei Emlékművédelmi Hivatallal kapcsolatosan komoly hozzáállást mutat. Különböző különálló tárgyalások sem vezettek sehová, sőt mi több, a helyzetet csak bonyolították. Az idő viszont futott, és mi csak helyben topogtunk türelmetlenül. A Nagyszombat Megyei Emlékművédelmi Hivatalnál nem volt a város kérelme, így nem létezett határozat a Nagyszombat Megyei Emlékművédelmi Hivatal részéről. Azon elképzeléseink, hogy mit és hogyan csináljunk, még mindig csak elméleti síkban mozogtak.

Később azt javasoltuk, hogy legyen díjköteles a galántai vásár kultúrműsora, ami a lakosok egy részénél felháborodást keltet, és ezt néhány képviselő kellően éltette is a demagóg érvelésével. A médiák sem értették meg azt a tényt, hogy a város költségvetése is véges, és hogy a jólét időszaka rég befejeződött. A helyzet javulni kezdett az egyik képviselő azon javaslatát követően, hogy a belépődíjból származó bevétel a kastélyudvar rendezésére legyen felhasználva. Ma már bátran beszélhetünk a pozitív tapasztalatokról, még ha néha hallhatóak is megjegyzések, ezekben csak az összehasonlíthatatlan dolgokat hasonlítják össze. A galántai vásár hagyománya magához a rendezvényhez olyan dominanciát rendel, amilyennel egyéb aktivitás nehezen versenyezhet.

Különösen értékelem a város polgármesterének igyekezetét, aki a Samsung céggel történő tárgyalásokon felhívta a vállalat-vezetés figyelmét arra a tényre, hogy a város fontosnak tartja a neogótikus kastély rendezését. Kezdeményezésének köszönhetően a város ígéretet kapott a szóban cél támogatásáról. Elmondhatjuk, hogy húsz év alatt először történt meg, hogy a város polgármestere ilyen jelentős lépést tett a kastély megmentésére. Nagyon fogjuk őt segíteni, hogy ne vesszük el az adományozó bizalmát.

Az OZNKGA Polgári Társulás gondosan felkészült az idei galántai vásárra. A kastélyudvaron felállítottunk egy szép standot, melyben egy audiovizuális programmal, színes, többnyelvű hajtogatott dobozzal mutatkoztunk be, és a vendégek részére a neogótikus kastély fényképével ellátott bögréket készítettünk. Sok látogató érdeklődését keltette fel a prezentációnk, hasznos információcsere történt, dicséretek és kritika is elhangzott. Mindkettőt becsüljük. Némely meglátás meg is szólított bennünket, és az elkövetkező tevékenységünkben azokat biztos felhasználjuk.

Időközben sikerült létrehoznunk egy önálló internetes oldalt. Általa a tevékenységünkről szóló információ bekerült a nagyvilágba, és megállapíthatjuk, hogy néhány hír nagyon bátorító. Igazolódik, hogy ez a modern kommunikációs forma széles teret nyújt a közvetlen információcseréhez. Türelmesnek kell lennünk, folyamatosan meg kell mutatnunk az igyekezetet és a képességeinket, mert anélkül nem ad senki semmit. Ezt igazolja azon sok ember tapasztalata, akik hasonló tevékenységekkel foglalkoznak.

Megvalósult a városi képviselőtestület képviselőinek és a bizottság-tagok találkozója, melyen arról kellett határozatot hozni, hogy a kastélyt eladásra kerül-e, vagy sem. Sajnos a találkozó kudarccal végződött. Tárgyalásnak nem is volt nevezhető, mivel egymás túlkiabálása, különböző sértegetések, ún. kocsmai beszédek voltak felfedezhetőek, és nem volt olyan erő, amely ezt az igényes véleménycserét korlátok közé szorította volna. Néhány ember szájából sok rossz volt hallható, ahol a gondolataik közös nevezője a gyűlölet és az irigység volt. A tárgyalás eredménye így az lett, hogy továbbra is érvényben marad a Galántai Városi Képviselőtestület 2002. évi határozata arról szólóan, hogy a kastélyt el kell adni (már húsz éve)! A teljesség kedvéért hozzá kell tennem, hogy ennek a tárgyalásnak kellett volna döntenie a lehetséges vállalkozói tevékenységekről a kastély objektumain belül. Az ún. szakemberek a kíváncsiságukat csak arra összpontosították, hogy ki, mit, és hogyan fog revitalizálni.

A város és az OZNKGA Polgári Társulás közti identikus együttműködési szerződés ismét benyújtásra került a városi képviselőtestület általi további megtárgyalásra, ahol végül is módosításokkal, de lényeges változtatások nélkül (kiegészült a szerződés megnevezése) jóváhagyásra került. A szerződés polgármester általi aláírásának hivatalos aktusára 2012. szeptember 29-én kerül sor a galántai neogótikus kastély északi szárnyában.

A kastélyban és környékén különböző aktivitásokat terveztünk, de a megfelelő engedélyek nélkül nem tudtuk megvalósítani. A Nagyszombat Megyei Emlékművédelmi Hivatal határozatát csak októberben kézbesítették, vagyis akkor, amikor már az időjárási viszonyok sem engedték, hogy a terveinkből valamit megvalósítsunk.

December végén a múzeum régésze megkezdte a fal vizsgálatát. Az egyik cél az eredeti kapu helyének a meghatározása. Egy másik szakmunkás a fal összetételét vizsgálja majd. A szakvélemények kidolgozását követően elkezdődik a kapunyílást tartalmazó fal felépítésének megtervezése. Az eredeti kapu szintén szakvizsgálaton esik át, és feltárják a restaurálás lehetőségeit, ill. egy másolat legyártásának lehetőségét fogják javasolni. Minderre természetesen a Nagyszombat Megyei Emlékművédelmi Hivatal szakembereinek szigorú felügyelete alatt kerül sor. A padlóburkolat típusának kiválasztását, valamint a Nagyszombat Megyei Emlékművédelmi Hivatal általi jóváhagyást követően meg kell tervezni a kastélyudvar ideiglenes burkolatát is. A megvalósítás úgyszintén csak a Nagyszombat Megyei Emlékművédelmi Hivatal jóváhagyása után lehetséges. A kastélyudvarra történő belépést a tulajdonosnak úgy kell megterveznie, hogy az objektum állapotára való tekintettel minden biztonsági előírás be legyen tartva.

Haladunk előre, köszönhetően nem utolsó sorban a város polgármesterének is. Már nem csak egy helyben toporgunk. Még sok dolog van, amit nekünk is jobbá kell tennünk, és egyúttal sikeresen végig is kell csinálnunk. 

Keppert Jozef, a polgári társulás elnöke

 

Posted on 19. június 2014