A keretszerződés jóváhagyva!

Tisztelt Barátaim! A Galántai Városi Képviselőtestület utolsó ülése jóváhagyta a város és az OZNKGA Polgári Társulás közti keretszerződést!

A szóban forgó üggyel kapcsolatos kérdésekben nem merült fel semmilyen új tényadat, ezért jogos hozzászólásokat hallhattunk. Miért kellett várni további három hónapot a jóváhagyásra? Hiszen már több hónappal ezelőtt a képviselőtestület bizottságainak többsége támogató álláspontot nyújtott be. Hangsúlyozom, hogy a többsége. Tudatom, hogy a szavakkal való játszadozást azonnal még az elején elutasítottuk, és fenntartások nélkül elfogadtuk a javasolt módosításokat. Hiszen az abszolút nem volt lényeges. A városi képviselőtestület képviselőinek becsületére szolgál, hogy a keretszerződés javaslatát hozzászólásokkal egyhangúlag támogatták és jóváhagyták. Ezúton is nagy köszönet illeti őket.

Társulásunk nevében biztosítottam a városi képviselőtestületet, hogy mindent átláthatóan, és a galántai neogótikus kastély megmentésére teendő további lépések érdekében fogunk cselekedni. A város polgármestere bejelentette, hogy a Samsung Elektronic Slovakia céggel megkötendő szerződésben szerepelni fog a kastély megmentésére szánt pénzügyi támogatás is. Végtelenül becsüljük ezt a szándékot, amely ha beteljesül, egy további komoly lépést jelent a kastély megmentéséhez.

Igen, ezt a keretszerződést aláírhatta volna a polgármester úr. Mi viszont jó szándékúan nem akartuk megkerülni a városi képviselőtestületet (sőt, konstruktív hozzászólásokat vártunk, melyeket el is fogadtunk). Hiszen a város vagyonáról van szó, amit közülünk senki soha nem kérdőjelezett meg. Igen, húsz év után, amióta a kastély a város tulajdonában van, ez az első polgári kezdeményezés. Meg kell itt említeni, hogy mi, akik a kastélyudvar kihasználását, és a kastélyhoz hozzáépített minden „ragasztmány” likvidálását javasoltuk, jó lóra tettünk. Ezt ma már csak igazolni tudja a több tíz megszervezett rendezvény. Az idei május elsejei piknik a parkban a legvilágosabb példája ennek. Egyebeken kívül a célunk az a tény is, hogy mindennek, amit tenni fogunk, azt kell szolgálnia, hogy még jobb környezetet létesítsünk Galánta polgárai és látogatói részére.

A város már régóta tervezi, hogy a városba vezető bekötőutakon négy jelzőtáblát helyez el, miszerint a városban neogótikus kastély található. Sikerülhet elindítanunk azt, hogy Galánta vonzóvá váljon a turistaforgalom számára is. Ehhez mindannyinknak munkához kell látnunk. Saját magától ez nem készül el.

A várossal együtt sajtótájékoztatót tervezünk, ahol a médiák képviselői számára elmagyarázzuk azon közös szándékainkat, hogy hogyan jutunk el a koncepcióhoz, és ezt követően, a pénzügyi lehetőségek szerint, ebből lesznek származtatva a megvalósítás konkrét lépései. Nem feledkezünk meg sem a munkavédelmi részletekről, sem pedig az államigazgatás illetékes szervei által végzett alapvető engedélyeztetési eljárásokról sem. A folyamat hosszú lesz. Intézzük a gyűjtéshez szükséges beleegyezéseket, melynek állományát közzé tesszük az internetes oldalunkon. Kapcsolatba léptünk olyan szakemberekkel, akik tapasztalattal rendelkeznek az adott területen, vagy tanácsot tudnak adni a legkülönbözőbb projektekről szóló információk megszerzésénél. Felkínáltak számunkra már kidolgozott, sokat érő háttéranyagokat, melyek a pályázati pénzek igénylésénél lesznek majd szükségesek. A jövő évtől Önöknek lehetőségük nyílik arra, hogy az adójuk 2%-át a társulásunk számlájára szolgáltassák. Szintén az internetes oldalunkon találhatják meg az áttekintést a felhasznált pénzeszközökről. Időközben viszont találkozhatunk más lehetséges formákkal is, és közösen és kellemesen eltölthetjük az időt az idősekkel, gyerekekkel, vagy polgáraink specifikus csoportjaival. Elképzelhetőek beszélgetések a társadalmi élet legkülönbözőbb területeiről származó szakemberekkel. Lehet, hogy ez csak egy gasztronómiai kínálat lesz, vagy egyéb a természetben, vagy a kastély északi szárnyában. Az ilyen terveket majd Önök fogják kibővíteni. Azt várjuk, hogy részesei legyenek Önök is a műnek.

Azt, hogy hogyan nem működik, a húsz tétlen év elteltével láthatjuk. Mi ezzel ellentétben közösen Önökkel szeretnénk bizonyítani, hogy meg lehet csinálni. Igen, különböző alternatívákkal számolunk, és biztosan találkozunk olyan dolgokkal is, melyeket most még nem feltételezhetünk. Ez a mindennapi életünk része, de ez miatt az élet nem áll meg. Nincs semmilyen más hátsó szándékunk, és az egyetlen, amit ebből szeretnénk, az az, hogy megmentsük a város szimbólumát. Kevés város dicsekedhet olyan gazdag hagyománnyal bíró két kastéllyal is, mint amilyen nekünk van.

Posted on 19. június 2014